• januarijanuari
 • februarifebruari
 • maartmaart
 • aprilapril
 • meimei
 • junijuni
 • julijuli
 • augustusaugustus
 • septemberseptember
 • oktoberoktober
 • novembernovember
 • decemberdecember

Start onderzoeksproject ‘Rondleiden is een vak’

In maart 2014 startte de Universiteit van Amsterdam samen met het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Rijksmuseum het vierjarig promotieonderzoek Rondleiden is een vak. Uitgangspunt daarbij is het professionaliseren van de kwaliteit van rondleidingen in musea, en het opstellen van beroepscriteria voor rondleiders en museumdocenten.

Meetbare kwaliteit
Het geven van rondleidingen in het museum behoort tot de praktijk van alledag, maar hoe weet je of de rondleider ook precies dat overbrengt wat het museum belangrijk vindt en dan ook nog op de juiste manier? Rondleidingen worden weliswaar vaak ingezet als educatieve methodiek, maar de kwaliteit is lastig te meten. Gedegen onderbouwing van kwaliteitscriteria ontbrak tot op heden. Daar komt verandering in door dit onderzoeksproject, dat in 2018 zal zijn afgerond. Promovendus Mark Schep is aangesteld om het onderzoek te leiden. Behalve de deelnemende musea zijn ook de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam (ILO), de Universitaire Pabo van Amsterdam (UpvA) en het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (UvA, VU, HvA, IPABO) bij het onderzoek betrokken. Behalve deze instellingen zullen ook het Mondriaan Fonds en SNS Fonds een financiële bijdrage leveren.