• januarijanuari
 • februarifebruari
 • maartmaart
 • aprilapril
 • meimei
 • junijuni
 • julijuli
 • augustusaugustus
 • septemberseptember
 • oktoberoktober
 • novembernovember
 • decemberdecember

Eerste opdracht voor VGMC

Van Gogh Museum Consultancy (VGMC) heeft zijn eerste adviesopdracht uitgevoerd bij ARCIS (New York). ARCIS is de eerste kunstopslagfaciliteit voor particulieren en bedrijven op Manhattan. VGMC heeft een second opinion gegeven op het ontwerp van de klimatologische inrichting van het gebouw.

VGMC
Met de start van de pilotfase van VGMC onderzoekt het museum de markt. Onder de vlag VGMC zoekt het museum aansluiting bij onder meer (internationale) musea en daaraan verwante organisaties. VGMC is de (inter)nationaal georiënteerd adviestak die adviseert op het gebied van museummanagement. Dat kan breed worden opgevat. Het omvat algemeen en zakelijk management, collectiebeheer, art handling, veiligheid, transport en logistiek.